وب سایت اقتصادی

با توجه به نیاز روزافزون تمامی مشاغل به داشتن یک وب سایت داینامیک برای ارایه محصولات خود، برآن شدیم که در استان البرز برای اولین بار وب سایت های خود را با قیمتی بسیار مناسب ارایه دهیم و تنها هدف ما بالابردن درآمد شما و به سود رسیدن شماست که در نتیجه آن شما نیز به ما سود بیشتری خواهید رساند.

داشتن یک وب سایت مزایای فراوانی دارد :

1- ارایه محصولات با اطلاعات کامل و تعداد نامحدود بطوریکه همیشه قابل تغییر و ویرایش باشند که اگر بخواهیم با کاتالوگ اینکار را انجام دهیم باید هزینه زیادی پرداخت کنیم
2- همیشه در دسترس بودن آن
3- اعتبار بخشیدن به کسب و کار شما

در این بخش وبسایت هایی که تمپلیت آنها را قبلا طراحی کرده ایم و با قیمت مناسب و سریع میتوانیم به شما تحویل دهیم، قرار داده ایم.

در این وب سایتها میتوان رنگ زمینه و عکسها و متن ها را تعویض کرد. تغییرات اساسی شامل هزینه جداگانه خواهد بود.

#طراحی وب سایت #طراحی وبسایت #طراحی سایت #وبسایت ارزان قیمت # وب سایت ارزان

شرایط ویژه برای وب سایت های اقتصادی:

50% تخفیف سال اول برای هاستینگ بهمراه ثبت دامنه ir. به مدت یکسال بصورت رایگان

هزینه کل بصورت اقساط نیز قابل پرداخت هستند.

 • وب سایت H25
 • مدت زمان آماده سازی 5
 • تعداد فروخته شده 1
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان
 • وب سایت H26
 • مدت زمان آماده سازی 3
 • تعداد فروخته شده 2
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر
 • وب سایت H27
 • مدت زمان آماده سازی 3
 • تعداد فروخته شده 3
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله
 • وب سایت H28
 • مدت زمان آماده سازی 4
 • تعداد فروخته شده 2
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر
 • وب سایت H29
 • مدت زمان آماده سازی 3
 • تعداد فروخته شده 1
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر
 • وب سایت H1
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 5
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H2
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 3
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H3
 • مدت زمان آماده سازی 6 روز
 • تعداد فروخته شده 7
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H4
 • مدت زمان آماده سازی 5 روزه
 • تعداد فروخته شده 10
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H5
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 5
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H6
 • مدت زمان آماده سازی 7 روز
 • تعداد فروخته شده 5
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H7
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 8
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H8
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 3
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H9
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 2
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H10
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 2
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H11
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 3
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H12
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 5
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ
 • وب سایت H13
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 2
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H14
 • مدت زمان آماده سازی 7 روز
 • تعداد فروخته شده 3
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H15
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 10
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H16
 • مدت زمان آماده سازی 7 روز
 • تعداد فروخته شده 5
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H17
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 3
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H18
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 5
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H19
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 5
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H20
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 1
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H21
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 4
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H22
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 12
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H23
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 2
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,
 • وب سایت H24
 • مدت زمان آماده سازی 5 روز
 • تعداد فروخته شده 3
 • امکانات وب سایت مدیریت وبسایت, آموزش آنلاین, پشتیبانی یکساله, دامنه ir رایگان, گالری تصاویر, اخبار, نقشه گوگل مپ,

تماس با ما

دفتر مرکزی:
کرج، گوهردشت، خیابان دهم فاز یک

تلفن: 5504 3445 026   ساعت 11 الی 21
طراحی و چاپ: 681 50 53 0912  ساعت 11 الی 20
وب سایت: 681 5350 0912   ساعت 11 الی 20
پشتیبانی سئو: 4752 813 0935  ساعت 15 الی 20
فکس: 5504 3445 026

ثبت نام در خبرنامه